Een aanschrijving of last onder dwangsom

Aanschrijving Gemeente: Wij kunnen je helpen!

Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het ondersteunen van onze klanten bij ontvangst van een aanschrijving. Garanderen dat wij het met de gemeente kunnen oplossen doen we niet, wel dat we vaak komen tot een goede oplossing voor alle partijen.

Wat is een aanschrijving gemeente?

Een aanschrijving gemeente is een officiële brief van de gemeente waarin je wordt verzocht om bepaalde maatregelen te treffen of om bepaalde handelingen na te laten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van een gebouw dat niet voldoet aan de bouwvoorschriften, het verwijderen van afval dat niet op de juiste manier wordt opgeslagen, of het beëindigen van activiteiten die overlast veroorzaken.

 Waarom ontvang je een aanschrijving gemeente? 

Je kunt een aanschrijving gemeente ontvangen om verschillende redenen. Misschien heb je bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd die niet is verleend, of heb je iets gedaan dat in strijd is met de wet- en regelgeving. Het kan ook zijn dat er klachten zijn binnengekomen van buurtbewoners over jouw activiteiten of eigendommen. Het is goed om te weten dat de gemeente verplicht is om iets te doen met klachten van buren.

Kort gezegd is een aanschrijving (ook wel  'last onder dwangsom'  of 'handhaving genoemd) een officiële brief van de gemeente waarin je wordt verzocht om bepaalde maatregelen te treffen of om bepaalde handelingen na te laten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van een gebouw dat niet voldoet aan de bouwvoorschriften. Het kan zijn dat de buren een melding gemaakt hebben bij de gemeente, de gemeente is dan verplicht om in actie te komen.

De brief is vaak redelijk juridisch geschreven, maar weet dat u niet direct in de stress hoeft te schieten.  Wij helpen door u mee te nemen in de rechten en ook de bijbehorende plichten om zo goed en snel mogelijk tot een goede oplossing te komen.

Eerst kijken we naar de overtreding zoals deze beschreven staat in de aanschrijving. We gaan daarop ons bezwaarschrift indienen met onze gezamenlijke zienswijze. Het is vaak belangrijk dat we dit binnen 6 weken doen! Als dit niet gebeurt, kan dat behoorlijke (financiële) gevolgen hebben.

We kunnen de gemeente verzoeken om alle informatie omtrent de besluitvorming te openbaren. Daarnaast kunnen wij als bouwkundige experts jullie ook bijstaan bij een eventuele hoorzitting, indien dat nodig is om de zienswijze toe te lichten.

Neem contact met ons op via de e-mail op info@tekenmeesters.nl of via telefoonnummer 085-301 47 46, zodat we samen snel kunnen kijken of we u kunnen bijstaan!
Als je een aanschrijving gemeente ontvangt, is het belangrijk om tijdig en adequaat te reageren. Hieronder volgen een aantal stappen die je kunt nemen:

  • Lees de aanschrijving goed door en noteer wat er van je wordt gevraagd en binnen welke termijn je moet reageren.
  • Controleer of de inhoud van de aanschrijving klopt – misschien is er een reden waarom je bezwaar kunt maken.

Als je het niet eens bent met de inhoud van de aanschrijving, maak dan binnen zes weken bezwaar bij de gemeente. Geef in je bezwaarschrift aan waarom je het niet eens bent met de aanschrijving en wat je wel wilt doen.

Als je een vergunning nodig hebt om aan de eisen van de gemeente te voldoen, ga dan in gesprek met de gemeente. Waarschijnlijk geeft de gemeente namelijk in haar aanschrijving niet voldoende tijd om zo’n vergunning te regelen. Maar in de meeste gevallen zal de gemeente bereid zijn om in overleg extra tijd te geven zodat je de benodigde vergunning aan kunt vragen, mits je dit inderdaad in orde maakt. Tekenmeesters kan je daarbij helpen!

 Consequenties bij niet reageren

Als je niet reageert op een aanschrijving gemeente, kan de gemeente besluiten om een dwangsom op te leggen. Dit is een financiële sanctie die wordt opgelegd als je niet tijdig of niet volledig aan de eisen voldoet. De hoogte van de dwangsom kan variëren en kan oplopen tot vele duizenden euro's.

Als je ook na het opleggen van de dwangsom niet voldoet aan de eisen, kan de gemeente besluiten om een bestuursdwang uit te oefenen. Dit betekent dat de gemeente zelf maatregelen gaat treffen om aan de eisen te voldoen en de kosten hiervan bij jou in rekening brengt.