NEN2580 Meetrapport

Woningen en Commercieel vastgoed

Rapport

Rapport

Wij leveren een overzichtelijk NEN2580 Meetrapport of plattegronden voor jouw woning inclusief overzichtelijke plattegronden waarbij alle gebouw-onderdelen en ruimtes worden benoemd. De separate meetstaat geeft inzicht in de vierkante meters en inhoud van het object.

Nauwkeurig

Nauwkeurig

We beschikken over de nieuwste apparatuur om op locatie in te meten en vervolgens met gebruik van onze software te verwerken in een exact gemeten rapport.

Snelheid

Snelheid

Ons team is groot, dus een NEN2580 meetrapport kunnen we vaak snel genereren voor jou.

Ons proces uitgelegd:

Stuur ons alle bestanden, bestaande plattegronden en volledige adresdetails

Meten en berekenen van de niet-gedeelde ruimtes in de diverse NEN2580 onderdelen

1. Alle overige ruimtes worden verdeeld en in aparte plategronden ingekleurd

2. Wij meten dan alle overige ruimtes apart op volgens de NEN2580 norm.

We verzamelen al het benodigde materiaal en zorgen dat we alles compleet hebben, voordat we starten.

1. We maken per verdieping en voor algemene ruimtes een aparte tekening, zodat de ruimtes goed afzonderlijk zichtbaar blijven

2. Wij meten dan alle ruimtes apart op volgens de NEN2580 norm.

We maken een uitgebreide meetstaat in een excelbestand

1. Alle ruimtes en verdiepingen zijn apart berekend en alle totalen in een duidelijk overzicht gezet.

2. Er volgt een aparte kwaliteitscontrole met steekproeven door een collega

3. definitieve meetstaat wordt toegevoegd aan het rapport als plaatje en aparte excel kan eventueel worden mee verstuurd.

Planning

Wij maken een duidelijk en nauwkeurig NEN2580-rapport

Download Voorbeeldrapport