FAQs

Veelgestelde Vragen

x
Over Tekenmeesters
Omgevingsvergunning
Bouwtekeningen
NEN2580
Offerte

Wie zijn Tekenmeesters?

Tekenmeesters is een bouwkundig tekenbureau met jarenlange ervaring op het gebied van vergunningaanvragen.

Waarom zou ik met jullie moeten werken?

Tekenmeesters staat bekend om zijn expertise is servicegericht en we streven naar een uitmuntende kwaliteit in alles wat we doen?

Werken jullie door heel Nederland?

Jazeker, alle vergunningaanvragen worden landelijk in hetzelfde systeem gezet (omgevingsloket). Voor Tekenmeesters maakt het dus niet uit of de dakkapel in Groningen of in Maastricht moet komen?

Geven jullie garantie op een vergunning?

Nee, Tekenmeesters kan geen garantie geven op het verkrijgen van een vergunning. Het verkrijgen van een vergunning is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de specifieke regelgeving, lokale voorschriften en de beoordeling van de bevoegde instantie. Tekenmeesters kan je echter wel adviseren en begeleiden bij het opstellen van de benodigde documentatie en het voldoen aan de vereisten om de kans op het verkrijgen van een vergunning te vergroten?

Ik wil graag bellen met jullie, kan dat?

Jazeker u kunt ons op werkdagen bereiken op 085 301 47 46?

Ik ben heel tevreden met jullie service, waar kan ik dat laten merken?

Graag ontvangen wij een positieve review waarin uw positieve ervaring staat beschreven?

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een toestemming die nodig is voor activiteiten die de fysieke leefomgeving kunnen beïnvloeden, zoals bouwen, verbouwen, slopen of het wijzigen van het gebruik van een gebouw.

Waarom heb ik een bepaalde vergunning nodig?

Je hebt een bouwvergunning nodig om wettelijk toestemming te krijgen voor het bouwen, verbouwen of slopen van een gebouw, om ervoor te zorgen dat de bouwwerkzaamheden voldoen aan de geldende regelgeving en veiligheidsnormen?

Wat is een aanschrijving?

Een aanschrijving is een officiële mededeling waarbij een bevoegde instantie een persoon of organisatie verplicht om bepaalde maatregelen te nemen of te voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot bijvoorbeeld bouwkundige gebreken of overtredingen van regelgeving?

Kan er bezwaar gemaakt worden tegen mijn vergunningsaanvraag?

Ja, tegen een bouwvergunning kan bezwaar worden gemaakt bij de bevoegde instantie.

Ik heb niet alle gevraagde bestanden, kan ik wel een vergunningsaanvraag starten?

Het is mogelijk om alvast een vergunningaanvraag te starten ondanks dat nog niet alle stukken compleet zijn. Echter het is verstandig eerst alles compleet te maken om de snelheid te bevorderen bij de gemeente.

Wat heb ik nog meer nodig voor een complete vergunningaanvraag van een dakkapel?

Naast plattegronden, geveltekeningen en doorsneden van de nieuwe situatie moet bij een vergunningaanvraag ook de bestaande woning getekend worden. Tevens zullen er detailtekeningen, situatietekening van de ligging van de woning, kleur- en materialenstaat, een daglichtberekening en een ventilatiebalans aangeleverd moeten worden.

Wat zijn legeskosten?

Legeskosten worden gerekend door de gemeente. Je kan ze zien als de administratiekosten van de gemeente. De kosten worden altijd berekend aan de hand van een percentage van de totale bouwsom. Hoe hoog dit percentage is hangt af van jouw gemeente.

Hoeveel leges moet ik betalen?

Dit hangt af van uw gemeente, iedere gemeente mag namelijk een eigen tarief bepalen. Op de website van uw gemeente is dit percentage terug te vinden. Het landelijk gemiddelde van 2022 is 3,51% over de bouwkosten excl. BTW.

Waar kan ik archiefstukken opvragen?

Archiefstukken kunt u bij het gemeentelijk archief inzien. Zij kunnen eventueel ook documenten of tekeningen inscannen of kopiëren. Zelf foto’s maken van de benodigde stukken mag over het algemeen ook, wat natuurlijk goedkoper is.

Zijn onze tekeningen geschikt voor een vergunningaanvraag?

De tekeningen die worden gemaakt door Tekenmeesters voldoen aan de vereisten voor een vergunningaanvraag. Tekenmeesters kan u tevens helpen bij uw vergunningaanvraag of deze voor u doen.

Kunnen jullie mijn vergunningaanvraag regelen?

Ja, Tekenmeesters hebben jarenlange ervaring in bouwkundige vergunningaanvragen. Dit kan bij een kleine verbouwing maar ook complexere aanvragen voor bijvoorbeeld een complete woning of bedrijfspand doen wij graag voor u.

Is mijn verbouwing vergunningsvrij?

Omschrijf uw project en stuur eventueel foto’s of een tekening mee. Tekenmeesters gaat vervolgens voor u checken of er een vergunning benodigd is.

Wat doet een bouwkundig tekenbureau?

Een bouwkundig tekenbureau verzorgt het bouwkundig tekenwerk, dat nodig is voor het verkrijgen van vergunningen. Om deze reden worden deze tekeningen ook wel vergunningstekeningen genoemd. Een bouwkundig tekenbureau kan je bijstaan vanaf het initiatief tot de vergunning zelf.

Wat is een bouwtekening?

Een bouwtekening is een gedetailleerde technische tekening die de plannen en specificaties van een bouwproject weergeeft, inclusief de afmetingen, indeling, constructie-elementen en materialen.

Wat is een splitsingstekening?

Een splitsingstekening is een tekening die de indeling en grenzen van verschillende zelfstandige delen (bijvoorbeeld appartementen) binnen een gebouw weergeeft na een juridische splitsing, zoals bij de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het toont de afbakening van de verschillende eigendommen en eventuele gemeenschappelijke ruimtes?

Wat is een bestektekening?

Een bestektekening is een gedetailleerde technische tekening die specifiek wordt gebruikt voor het opstellen van een bouwbestek. Het toont de exacte afmetingen, constructiedetails en specificaties van materialen die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwproject. Bestektekeningen worden gebruikt om aannemers en andere betrokken partijen te voorzien van alle nodige informatie voor het correct uitvoeren van de bouwwerkzaamheden?

Wat is een constructietekening?

Een constructietekening is een technische tekening die specifiek de constructieve elementen en details van een bouwproject weergeeft. Het toont bijvoorbeeld de positie, afmetingen en specificaties van de dragende constructies, zoals kolommen, balken, vloeren, trappen, en funderingen. Een constructietekening is bedoeld om de benodigde structurele onderdelen en de juiste plaatsing ervan tijdens de bouw te illustreren.

Wat is NEN2580?

NEN 2580 is een Nederlandse norm die richtlijnen en definities biedt voor het bepalen en berekenen van oppervlakten van gebouwen en ruimtes. Het wordt gebruikt om eenduidigheid en consistentie te creëren bij het meten en rapporteren van vloeroppervlakten in vastgoed, zowel voor commerciële als residentiële doeleinden. NEN 2580 helpt bij het vaststellen van de gebruiksoppervlakte, bruto vloeroppervlakte, netto vloeroppervlakte en andere relevante termen die worden gebruikt bij het specificeren van de omvang van vastgoedobjecten.

Waarom tellen sommige ruimtes in mijn object niet mee?

Bij het toepassen van NEN 2580 kunnen bepaalde ruimtes worden uitgesloten van de berekening van de oppervlakte om verschillende redenen: 1 Technische ruimtes: Ruimtes die uitsluitend bestemd zijn voor technische installaties, zoals machinekamers, schachten of leidingschachten, worden vaak niet meegerekend omdat ze geen direct gebruiksdoel hebben en niet toegankelijk zijn voor regulier gebruik. 2 Verkeersruimtes: Gangen, trappenhuizen en entreehallen worden meestal niet opgenomen in de oppervlakteberekening, omdat ze dienen als doorgangsgebieden en niet als functionele ruimtes waar mensen verblijven. 3 Buitenruimtes: Terrassen, balkons en dakterrassen worden meestal niet meegenomen in de oppervlakteberekening, aangezien ze buiten de omschreven grenzen van het gebouw vallen. 4 Niet-volwaardige ruimtes: Kleine ruimtes met beperkte hoogte of afwijkende vormen, zoals kruipruimtes, bergingen of schuine zolderkamers met lage plafonds, worden vaak niet opgenomen in de berekening omdat ze niet als volwaardige verblijfsruimtes worden beschouwd.

Hoe ziet een rapport eruit?

Kijk voor een voorbeeld op onze website onder het kopje NEN2580, uiteraard kunnen wij ook een op maat gemaakt rapport samenstellen die voldoen aan uw wensen.

Zit er verschil in NEN2580 voor commercieel vastgoed ten opzicht van woningen?

Ja, er zitten verschillen zijn tussen een NEN 2580 rapport voor woningen en voor commercieel vastgoed. Hoewel beide rapporten dezelfde basisprincipes en richtlijnen volgen volgens NEN 2580, zijn de specifieke meetmethoden en vereisten anders, afhankelijk van het type vastgoed. Voor woningen zal het NEN 2580 rapport bijvoorbeeld de nadruk leggen op het meten van de gebruiksoppervlakte, wat de oppervlakte is van de verblijfsruimtes in een woning, zoals woonkamers, keukens, slaapkamers en badkamers. Voor commercieel vastgoed zal het NEN 2580 rapport zich meer richten op andere oppervlaktebegrippen, zoals de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO), die de oppervlakte omvat die verhuurbaar is aan huurders. Hierbij wordt rekening gehouden met gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, trappenhuizen en sanitaire voorzieningen, die worden toegewezen aan meerdere huurders. Daarnaast kunnen er verschillende meetmethoden en definities worden gehanteerd voor specifieke typen commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkels, magazijnen of horecagelegenheden, afhankelijk van de vereisten en gebruikelijke praktijken in de

Meten jullie ook panden in?

Jazeker wij beschikken over de juiste apparatuur om de meting te verrichten op locatie

Wanneer wordt er gestart nadat ik akkoord op de offerte heb gegeven?

Zodra wij alle benodigde documenten hebben gaan wij aan de slag. Afhankelijk van uw keuze in levertijd zullen wij deze aanhouden.

Wat is de prijs van tekeningen voor een dakkapel?

Voor alleen tekeningen van de nieuwe situatie (plattegrond van de verdieping, gevelaanzichten en doorsnede) rekenen wij € 395,- incl. BTW